Om Ludvika filmstudio

Läs mer om föreningen, biografen och vår styrelse.

Om föreningen

Ludvika Filmstudio är en ickekommersiell, politiskt obunden och allmännyttig ideell förening. Vårt mål är att tillhandahålla kvalitetsfilm till låg kostnad på hemorten. Vi anstränger oss för att repertoaren ska vara så bred som möjligt - tanken är givetvis att locka en stor publik till våra visningar. Film skall ses tillsammans med andra! Repertoaren ska också ha en bra blandning av filmer i olika genrer, från olika tidsperioder och geografiska områden.

Den tio personer starka styrelsen ser mycket film och besöker olika filmfestivaler för att kunna välja bra film åt våra medlemmar. Styrelsen har minst två möten per termin där filmer diskuteras och programmet bokas, och ett årsmöte för medlemmarna i februari. Vi är knutna till Sveriges Förenade Filmstudios (SFF), en fristående ideell förening, som fungerar som paraplyorganisation för cirka 100 filmstudior och drygt 21 000 medlemmar per år. SFF är i sin tur medlem i den internationella filmklubbsorganisationen, FICC, Federation Internationale de Ciné-Clubs.

Vi bokar alla våra filmer via SFF, som har filmavtal för slutna visningar, vilket medför att vi säljer medlemskort och inte enstaka biljetter. Du kan själv som medlem föreslå filmer till kommande program.

Från och med våren 2009 har medlemmarna möjlighet att poängsätta filmerna efter varje visning. Poängskalan är 5-gradig, där 1 är sämst och 5 är bäst. Rent praktiskt går det hela till så att efter filmen kan de som så önskar lägga en kula i någon av fem burkar, märkta 1, 2, 3, 4, 5. Resultatet redovisas på webplatsens förstasida som ett medelvärde med 1 decimal.

Historik

Redan 1955 bildades den första filmstudion i Ludvika och drivande krafter var bland andra Gösta Hellström och Lennart Hedman. Med inriktning på klassiker visade man film i gamla Folkets Hus i Ludvika. På den tidiga repertoaren fanns stumfilmen ”En kvinnas martyrium” från 1928 med Carl Dreyer som regissör.

Antalet medlemmar var då ca 150 st och Ludvika hade på den tiden tre olika biografer: Saga, Röda Kvarn och Folkets Hus, som alla dagligen körde dubbla föreställningar. Filmstudions visningar inleddes alltid med ett 30 minuters föredrag om film eller teaterkonst.

I början på 60-talet gjorde TV sitt intåg i folkhemmet och filmpubliken minskade. Så småningom ledde detta till att denna första filmstudio lades i malpåse i mitten av 60-talet.

Men intresset för kvalitetsfilm i Ludvika fanns kvar. Hösten 1972 togs ett initiativ att visa film i Högbergsskolans aula och detta visade sig vara mycket uppskattat.

Jan-Olov Tejde hade varit medlem i den första filmstudion och under sina studieår i Lund fortsatt odla filmintresset och tillsammans med bland andra Roland Press, Bengt-Åke Malmqvist och Rolf Höglund återuppväckte man nu den slumrande Ludvika Filmstudio 1973.

Publiktillströmningen var enorm. Till den första filmvisningen, Stanley Kubricks ”År 2001: ett rymdäventyr” köade över 500 personer i snögloppet utanför Folkets Hus, salongen blev helt fullsatt och ett femtiotal köande fick inte plats. Medlemskortet kostade då 18 kronor för 6 st filmer och medlemsantalet på över 500 gjorde Ludvika Filmstudio till den största i Sverige!

Under flera år framåt var det fullsatta salonger vid filmvisningarna i Folkets Hus (som på den tiden hade ca 510 stolar). Slående var också det unga inslaget i publiken: drygt hälften var gymnasieungdomar.

Under de år som följt har antalet medlemmar naturligtvis varierat, men de senaste decenniet hållit sig stabilt kring ca 300. Ludvika är en filmintresserad stad som uppskattar Filmstudions kvalitetsutbud.

Om styrelsen

Följande personer är för närvarande del av styrelsen i Ludvika filmstudio. Ni kan kontakta styrelsen genom ludvikafilmstudio@hotmail.com.

Ordförande

Jörgen Gunnarson

Kassör

Håkan Runnberg

Sekreterare

Katarina Persson

Filmansvarig

Boel Werner