Gratis biljetter till film för barn och ungdomar/Free tickets

Läs mer om hur du får biljett till filmerna./Read more about how to get a ticket to the films.

Gratis biljetter till filmerna vi visar för barn och ungdomar 23 - 24 mars kan hämtas i foajén till Aveny, Folkets Hus, före filmstudions visningar på torsdagarna 14 och 21 mars, mellan kl 18.00 och 18.45.

Resterande biljetter är tillgängliga i samband med visningarna av de olika filmerna 23 - 24 mars.

Barn upp till och med 9 år ser filmerna tillsammans med förälder (eller annan vuxen i förälders ställe). Till äldre barn är förälder (eller annan i förälders ställe) välkommen att följa med.

Välkommen!

Free tickets to the films we show for children and young people March 23 - 24 can be picked up in the foyer of Aveny, Folkets Hus, before the filmstudio's screenings on Thursdays March 14 and 21, between 18.00 and 18.45.

The remaining tickets will be available in connection with the screenings of the various films on 23 - 24 March.

Children up to and including 9 years of age watch the films together with a parent (or another adult in place of a parent). For older children, a parent (or someone else in the parent's place) is welcome to come along.

Welcome!